Aan het begin van dit jaar kreeg ik van de Rabobank de vraag of ik ook landschapsfoto’s maak. Ik werk al jaren in de opdracht van hen. Meestal gaat dan om portretfoto’s of reportages van evenementen, waarin ik ben gespecialiseerd. Toch voelde ik er wel wat voor om deze uitdaging aan te gaan.

De bedoeling was om foto’s te maken van landschappen die kenmerkend zijn voor bepaalde regio’s. Die foto’s zouden vervolgens geplaatst worden aan de achterkant van de omslag van een aantal Rabo & Co edities. Dat betekende dat de foto mooi moest zijn als geheel, maar ook dat zowel de linker- als de rechterhelft van de foto er op zichzelf goed uit moest zien. Bovendien moest de rechterhelft voldoende ruimte bevatten voor tekst.

Landschapsfotografen scouten vaak mooie plekken om later bij de beste weersomstandigheden en licht terug te keren om te fotograferen. Vanwege krappe deadlines moest ik dat toch combineren. Maar met online voorbereiding en een beetje geluk kwam het allemaal in orde.   

enkele Foto's uit de serie opdrachten

Erg leuk was dit om te doen, leuker zelfs dan ik had gedacht. Maar het was ook lastiger, want welk landschap is nu kenmerkend voor de regio en als je iets hebt gevonden, voldoet het dan wel aan de eisen. En is het makkelijk toegankelijk, want het moet ook in beperkte tijd te realiseren zijn. Technisch en creatief was het prima te doen, als fotograaf kijk je toch altijd naar het visuele verhaal, de compositie en het licht.

De volgende keer dat ik een vraag om landschappen krijg, weet ik beter waar ik ja tegen zeg, maar ook dat ik weer ja zal zeggen.

Recommended Posts